تکمیــل فــرم ارزیــابــی

پر کردن این فرم رایگان است

در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود
  1. صفحه اصلی
  2. arrow_circle_left
  3. فرم ارزیابی
:: با ما در ارتباط باشید

فرم ارزیابی رایگان

اطلاعات شخصی

کلیه اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم، محرمانه تلقی شده و فقط در جهت بررسی امکان مهاجرت به کانادا، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
MM slash DD slash YYYY

میزان تحصیلات

کلیه اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم، محرمانه تلقی شده و فقط در جهت بررسی امکان مهاجرت به کانادا، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وضعیت شغلی و مالی

لطفا وضعیت شغلی و مالی خود را مشخص فرمایید

تسلط به زبان های خارجی

لطفا میزان تسلط خود بر زبان های خارجی را مشخص فرمایید

وضعیت تاهل و فرزند

لطفا وضعیت تاهل،همسر و فرزندان را مشخص فرمایید

وضعیت اقوام و بستگان

آیا در کانادا فامیل یا بستگان درجه اول دارید؟

نحوه آشنایی با ما

از چه طریق با مجموعه گیت وی تو کانادا آشنا شدید؟