خــدمــات مــا

بهترین راه حل ها را به شما پیشنهاد می کنیم

  1. صفحه اصلی
  2. arrow_circle_left
  3. خدمات

:: مهاجرت از راه های مختلف

با کدام روش قصد مهاجرت به کانادا یا دریافت ویزا را دارید ؟

تحصیل در کانادا

یک مجوز تحصیل، یک مدرک معتبر می باشد که به شما به عنوان یک تبعه خارجی اجازه می دهد در یک مرکز آموزشی تایید شده کانادایی به تحصیل ادامه دهید.


بیشتر بخوانید

مجوز کار در کانادا

یک مجوز کار، یک مدرک معتبر می باشد که به شما به عنوان یک تبعه خارجی اجازه می دهد در شرایط خاصی در کانادا مشغول به کار مورد نظر شوید.


بیشتر بخوانید

اکسپرس اینتری

سیستم اکسپرس اینتری، یک سیستم آنلاین می باشد که جهت مدیریت درخواستهای مهاجرت نیروهای کار متخصص و ماهر بکار گرفته می شود.


بیشتر بخوانید

ویزای توریستی

یک ویزا یک مدرک قانونی میباشد که داخل پاسپورت شما بصورت یک برچسب الصاق میشود که نشانگر واجد شرایط بودن شما جهت ورود به کانادا می باشد.


بیشتر بخوانید

خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا بعنوان شخص خوداشتغال در فعالیت های ورزشی و هنری که باعث سهیم شدن معنا دار در زندگی فرهنگی و ورزشی جامعه کانادا محسوب می گردد.


بیشتر بخوانید

اسپانسرشیپ خانواده

افراد دارای شهروندی و یا اقامت دایم که حداقل ۱۸ سال  دارند می توانند اسپانسر بستگان و فامیل خود شوند و سپس می توانند در کانادا زندگی، تحصیل و کار کنند.


بیشتر بخوانید

استارت اپ

اگر ایده کسب و کار نوآورانه ای دارید ومی توانید برای ایده خود از یکی از سازمان های تعیین شده نامه حمایتی دریافت کنید، می توانید از این روش مهاجرت کنید.


بیشتر بخوانید

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از طریق برنامه ریزی اسکان کارآفرینان با تجربه در استانهای مختلف جهت حمایت از خلاقیت و رشد اقتصادی استانهای مختلف می باشد.


بیشتر بخوانید